priekopník, s.r.o.

Hlavnou činnosťou spoločnosti je vykonávanie terénnych úprav záhrad, rodových statkov, fariem a verejných priestranstiev. Pri navrhovaní terénnych úprav využívame služby záhradných a krajinných dizajnérov s dôrazom na krajinotvorbu pre trvalo uržateľný rozvoj (permakultúru).  Našimi stálimi konzultantmi sú dizajnéri kolektívu "príroda v záhrade" ( http://www.prirodavzahrade.sk )  pod odborným vedením Ing. Kataríny Súkeníkovej. 

Naším príspevkom k ochrane prírody, jej revitalizácii a obnove  prirodzených funkcií krajiny, je zameranie sa na zadržiavanie vody v krajine, zastavovanie erózie a spätné zúrodnenie a oživenie pôd.

  

 

Prihlásenie