Naše služby

 

priekopník, s.r.o.

Hlavnou činnosťou spoločnosti je vykonávanie terénnych úprav záhrad, rodových statkov, fariem a verejných priestranstiev. Pri navrhovaní terénnych úprav využívame služby záhradných a krajinných dizajnérov s dôrazom na krajinotvorbu pre trvalo uržateľný rozvoj (permakultúru). Našimi stálimi konzultantmi sú dizajnéri kolektívu "príroda v záhrade" ( http://www.prirodavzahrade.sk ) pod odborným vedením Ing. Kataríny Súkeníkovej.

Naším príspevkom k ochrane prírody, jej revitalizácii a obnove prirodzených funkcií krajiny, je zameranie sa na zadržiavanie vody v krajine, zastavovanie erózie a spätné zúrodnenie a oživenie pôd.

 

Hlavné činnosti (podľa obch. reg.):

Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

Prípravné práce k realizácií stavby

Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

Prihlásenie