Výkopové práce a terénne úpravy

Vykonávame terénne úpravy a diela záhradnej architektúry a krajinotvorby. Podľa priania zákazníka, výkresovej dokumentácie od našich spriaznených / http://www.prirodavzahrade.sk / alebo iných spracovateľov dokumentácie, alebo operatívne v teréne.

Na práce používame najmä pásové rýpadlá veľkosti adekvátnej k rozsahu prác a možností priestorovej manipulácie (0.8, 1.8, 2.6, 5.4,t. ............. 22 ton).

Prihlásenie