Naše služby

 

 

 Vykonávame terénne úpravy   a diela záhradnej architektúry a krajinotvorby. Podľa priania zákazníka,  výkresovej dokumentácie od našich spriaznených /  http://www.prirodavzahrade.sk   / alebo iných spracovateľov dokumentácie, alebo operatívne v teréne.

 Na práce používame najmä pásové rýpadlá veľkosti adekvátnej k rozsahu prác a možností priestorovej manipulácie (0.8,  1.8, 2.6, 5.4,t. ............. 22 ton).

 

Hlavné činnosti (podľa obch. reg.):

Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

Prípravné práce k realizácií stavby

Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

Prihlásenie